สลับเป็นภาษาอังกฤษ (English Version)

พระปิดตา ปิดทวาร
เบญจภาคี
พระปิดทวาร วัดทอง พิมพ์เศียรโต
พระปิดทวาร วัดทอง พิมพ์เศียรโต
ดูรายละเอียด (Click to enlarge)
พระแร่บางไผ่ แบบพิมพ์ปิดตา
พระแร่บางไผ่ แบบพิมพ์ปิดตา
ดูรายละเอียด (Click to enlarge)
พระปิดทวาร ยันต์ยุ่ง วัดหนัง
พระปิดทวาร ยันต์ยุ่ง วัดหนัง
ดูรายละเอียด (Click to enlarge)
พระปิดทวาร ห้วยจระเข้
พระปิดทวาร ห้วยจระเข้
ดูรายละเอียด (Click to enlarge)
พระปิดทวารท้ายย่าน
พระปิดทวารท้ายย่าน
ดูรายละเอียด (Click to enlarge)
พระปิดตาปิดทวาร เบญจภาคี ประเภทเนื้อโลหะ
    เป็นพระเครื่องที่สร้างเป็นพระนั่งปิดตา หรือปิดทวารทั้งเก้า คติการสร้างเข้าใจว่า มาจากเขมร และไทยรับเอามาสร้างสืบพระศาสนา ประมาณสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นต้นมา เชื่อกันว่า พระปิดตา หรือปิดทวาร ก็คือองค์หนึ่งของพระพุทธเจ้า ซึ่งพระนามว่า "พระควัมปติเถร"
    พระปิดตา ปิดทวาร เนื้อโลหะ ชุดเบญจภาคี ที่นักเลงพระ จัดอันดับกันไว้มีดังนี้
  1. พระปิดตา ปิดทวาร วัดทอง จังหวัดธนบุรี
  2. พระปิดตา ปิดทวารแร่บางไผ่ จังหวัดนนทบุรี
  3. พระปิดตา ปิดทวารยันต์ยุ่งวัดหนัง จังหวัดธนบุรี
  4. พระปิดตา ปิดทวารห้วยจระเข้ จังหวัดนครปฐม
  5. พระปิดตา ปิดทวารท้ายย่าน จังหวัดชัยนาท

กลับไปหน้า 1


แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ (Thai Amulets' banner)
ขอข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเพื่อส่งอีเมล์ (Contact us)plaza@thaiamulet.com